info@vd119.nl

U kunt ons altijd mailen

0299-321118

U kunt ons altijd bellen

Maatregelen, controles en resultaten

Duurzaam en verantwoorde vis

De visserijsector is erbij gebaat de visstand gezond te houden. Daarnaast wordt de visserij al enige jaren kritisch bekeken. Milieuorganisaties oefenen daarbij grote druk uit op reders om hen te dwingen op een verantwoorde manier te vissen.

Voor VD119 houdt duurzaam vissen in:

De visstand van de betreffende soort moet gezond zijn. Er gelden strenge quota voor plaatsen waar sprake is van overbevissing van de
betreffende soort.
Om de zeebodem en het bijbehorende ecosysteem van de zeebodemdieren te beschermen moet de vangstmethode de natuurlijke omgeving
zo min mogelijk aantasten.
De vangstmethode dient zo selectief mogelijk te zijn zodat er geen ongewenste bijvangst van andere vis of zeedieren plaatsvindt.

VD119 is van mening dat verantwoord en duurzaam visserijbeleid noodzakelijk is en onderschrijft bovenstaande punten. We hebben tenslotte een direct belang bij een gezonde toekomst voor de visserijsector.